1. Bespreek het met ons!

We vinden het belangrijk dat je je goed voelt bij ons en de zorg krijgt die je nodig hebt. Ben je ontevreden of zijn er dingen voorgevallen waar je je niet goed bij voelt bespreek dit dan graag met ons. Het liefst zo snel mogelijk maar ook als je er al een tijd mee zit. We willen dit graag weten en er wat aan doen. We maken hiervoor het liefst een aparte afspraak, neem gerust iemand mee. Mocht het moeilijk zijn het in een gesprek aan te kaarten kun je ons ook eerst mailen.

2. Klachtenfunctionaris

Als het gesprek met ons niet geleid heeft tot een passende oplossing, als je het liever eerst met iemand anders wilt bespreken of hulp wilt bij het indienen van een klacht kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Kijk voor meer informatie of het direct indienen van een klacht op www.klachtverloskunde.nl.

3. Geschilleninstantie

Als je er met ons en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.