Home » Kraambed » Voeden

Voeden

Borstvoeding/Flesvoeding

Moedermelk is het beste voor je baby. Het bevat antistoffen om jullie kind te beschermen tegen ziektes, maar ook om zijn lichamelijke ontwikkeling optimaal te ondersteunen. Het lichamelijk contact speelt een grote rol in de relatie van moeder en kind, zowel voor zijn emotionele ontwikkeling als voor jouw ontplooiing als moeder. Bij het voeden komen de hormonen oxytocine en prolactine vrij. Tijdens de kraamperiode zullen wij en vooral de kraamhulp veel aandacht aan borstvoeding besteden. Ook een goede voorbereiding tijdens de zwangerschap is zinvol en mogelijk. Er zijn voorlichtingsavonden die door de samenwerkende lactatiekundigen in Haarlem e.o. worden georganiseerd.

Borstvoedingsbijeenkomsten

Room borstvoeding geeft informatieavonden over borstvoeding in samenwerking met het Spaarne Gasthuis en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Aanmelden voor de avonden in de Schakel kan via de de website van de JGZ. Aanmelden voor de avonden in het Spaarne Gasthuis locatie Zuid kan via de website van het Spaarne Gasthuis. For our non-Dutch clients: De waarden offers an English Breastfeeding Course.

Meer informatie of hulp bij borstvoeding:
Room borstvoeding
Lactatiekundige Myrte van Lonkhuijsen
Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
Borstvoedingsorganisatie La Leche League
Puur lacatiekundige en kinderdietiste
Borstvoeding Haarlem

Als je om welke reden dan ook beslist om flesvoeding te geven, zullen wij jou ook steunen en advies verlenen over de ideale flesvoeding voor jouw baby.
www.biobim.com
www.friso.nl
www.nutricia.nl