Kenningsmakingsgesprek

Je eerste afspraak bij de verloskundige is rond 8 à 9 weken. Tijdens het kennismakingsgesprek vragen wij naar jouw gezondheid en die van je partner. Van beide families willen we weten of er erfelijke en/of aangeboren afwijkingen voorkomen. Ben je al eerder zwanger geweest, dan wordt ook deze informatie met jullie doorgenomen. We geven uitleg over leefgewoontes en voedingsadviezen. Indien gewenst zullen wij jullie informatie geven over prenataal onderzoek. Voor het luisteren naar het hartje is het te vroeg, maar we kunnen wel een afspraak voor een termijnecho maken bij ons echocentrum ‘De Schoot’. Je krijgt formulieren voor routinebloedonderzoek mee. Afsluitend vertellen we de belangrijkste praktijkzaken en hoe we bereikbaar zijn. En mochten er nog vragen zijn dan nemen we daar natuurlijk de tijd voor.

Alvast de belangrijkste informatie in het kort:

  • Lees je voor de afspraak in over de mogelijkheden voor prenatale screening op www.pns.nl
  • Het advies is om de eerste 10 weken van de zwangerschap 400 microgram foliumzuur per dag te nemen.
  • Alcohol, (mee-)roken en drugs hebben een negatief effect op de zwangerschap, het advies is om dit volledig te laten.
  • Slik je medicijnen, en/of ben je onder zorg bij een medisch specialist? Bespreek met je behandelend arts eventueel nodige aanpassingen in je behandeling nu je zwanger bent en bel ons alvast met de dosering en naam van je eventuele medicatie.
  • Let op je voeding, zie de website van het Voedingscentrum.