Home » Miskraam » Herstel

Herstel

Lichamelijk herstel

Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam of een curettage is meestal vlot. Het kan even duren voordat de menstruatiecyclus zich hersteld heeft.

Geestelijk herstel

De normale verwerking van een miskraam kan uiteenlopen van enkele weken tot ruim een jaar. Naast gevoelens van verdriet kan je schuldgevoelens, ongeloof, boosheid en een gevoel van leegte ervaren. Ze hoeven niet te worden ontkend of weggestopt. Probeer er over te praten, bijvoorbeeld met je partner, huisarts of met ons of je familie, of schrijf je gevoelens op. Dit kan helpen bij de verwerking. De rouwverwerking van vrouwen en mannen verloopt vaak verschillend.

Weer zwanger

Bij een zwangerschap na een miskraam is er geen reden om in het ziekenhuis onder controle te zijn, je mag je gewoon weer aanmelden bij de verloskundige. De eerste periode zal extra spannend zijn. Je weet dan immers nog niet of het dit keer wèl goed zal gaan. Er is dan de mogelijkheid om eerder een echo te maken. Dit kan vanaf ongeveer 8 weken. Vóór deze tijd heeft een echo nog geen zin, omdat er dan nog niet altijd hartactie aanwezig is en daaraan bepaald wordt of het een intacte zwangerschap is.