Onderzoeken

In de zwangerschap zijn er verschillende onderzoeken die gedaan kunnen worden. Het reguliere zwangere bloedonderzoek wordt altijd gedaan. Voor de andere onderzoeken geldt dat je kunt kiezen of je ze wel of niet wilt laten doen. Lees hier alvast een korte beschrijving over de verschillende onderzoeken en kijk ook bij echoscopie. Wij bieden jullie ondersteuning bij het maken van een keuze.

Bloedonderzoek

Bij alle zwangeren wordt vroeg in de zwangerschap, in ieder geval vóór 13 weken, bloed afgenomen. Hieruit wordt de bloedgroep en rhesusfactor bepaald en worden een aantal infectieziekten getest. Daarnaast controleren we het ijzer- en suikergehalte van het bloed. Uitgebreidere informatie is te lezen op de website van het RIVM. De laboratoriumformulieren geeft de verloskundige tijdens het eerste bezoek mee. Bloedafname vindt plaats in één van de locaties van AtalMedial. Op indicatie wordt later in de zwangerschap meer bloedonderzoek gedaan.

Screening op down-, edwards- of patausyndroom

Je kunt laten onderzoeken (screenen) middels de combinatietest of NIPT, hoe groot de kans is dat jullie kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Dit onderzoek gebeurt al vroeg in de zwangerschap. Wij zullen in bij het intake gesprek aan jullie vragen of jullie meer willen weten over deze screening. Jullie kiezen zelf of jullie dit onderzoek willen en welk onderzoek dit dan gaat worden. Lees je alvast in op www.pns.nl.

Combinatietest

Je kunt kiezen voor een kansbepalende test op trisomie 21 (syndroom van Down), trisomie 13 en trisomie 18. Het onderzoek bestaat uit een echo waarbij de dikte van de nekplooi wordt gemeten en een bloedonderzoek van de moeder. De uitslagen bepalen samen met de leeftijd van de moeder hoe groot de kans is op een kind met downsyndroom, trisomie 13 en 18. Het onderzoek geeft geen zekerheid. Wij zullen tijdens de eerste afspraak, indien gewenst, meer over het onderzoek vertellen. De keuzehulp kan helpen bij het kiezen om wel of niet de combinatietest te doen. De nekplooimeting wordt gepland in het Spaarne Gasthuis, het bijhorende bloedonderzoek gaat via een van de laboratoria in Haarlem. Het maken van een afspraak kan gemaakt worden na ons eerste gesprek.

NIPT

De NIPT bestaat uit onderzoek van DNA in het bloed van de zwangere. Het laboratorium onderzoekt of er aanwijzingen zijn dat je kind een van de syndromen heeft. Je kunt alleen kiezen voor de NIPT als je meedoet aan de wetenschappelijke studie Trident. Zie de websites www.pns.nl en www.meerovernipt.nl.

Prenatale diagnostiek

Indien er een verhoogd risico in de zwangerschap bestaat op één van de syndromen, kan een zwangere samen met haar partner kiezen om verder onderzoek te doen (NIPT, vruchtwaterpunctie of vlokkentest). Je wordt door ons in dat geval doorverwezen naar Amsterdam UMC/VUmc voor verdere counseling en eventuele diagnostiek.
Kijk voor meer informatie op www.pns.nl.